wpisz aby wyszukać

Dobre wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE po pierwszym kwartale 2018 roku

Podziel się

PGE osiągnęła zysk netto w wysokości 1 mld zł, czyli 2 proc. więcej niż przed rokiem. Grupa utrzymuje trend dobrych wyników operacyjnych i wypracowuje solidny zysk EBITDA w wysokości ponad 2,2 mld zł, notując 14-proc. wzrost rok do roku.


Skonsolidowany zysk operacyjny spółki powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) za I kwartał 2018 r. wyniósł ponad 2,2 mld zł i był o 14 proc. wyższy niż rok temu. Wynik skorygowany, czyli oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł 2,2 mld zł, czyli o 17 proc. więcej niż rok temu. To efekt akwizycji aktywów PGE Energia Ciepła, która przełożyła się na dodatkowy wolumen produkcji energii (+3,2 TWh) i dodatkowy wolumen sprzedanego ciepła (+15,2 PJ). Całkowity finansowy wpływ nowych aktywów to 445 mln zł na poziomie EBITDA.

Największy udział w zysku EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2018 r. miał segment Energetyki Konwencjonalnej (w tym PGE Energia Ciepła), który wyniósł blisko 1,3 mld zł. Segment Dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem ponad 638 mln zł. Segment Obrotu wygenerował 189 mln zł, a segment Energetyki Odnawialnej 114 mln zł.

To pierwszy pełny okres raportowania po włączeniu do Grupy PGE nowych aktywów. Wypracowaliśmy w tym czasie dobry wynik EBITDA na poziomie powyżej 2 miliardów dwustu milionów złotych i miliardowy zysk netto. Przejęte przez nas aktywa istotnie się do tego przyczyniły potwierdzając jednocześnie, jak korzystne dla naszej Grupy było skuteczne przeprowadzenie tej transakcji. Nowe aktywa wspierają naszą pozycję rynkową, czego dowodem są również osiągnięte wyniki operacyjne. Zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej do poziomu 17,7 TWh, czyli o 18 procent. Z kolei sprzedaż ciepła potroiliśmy, osiągając wolumen ponad 23 PJ. To niemalże tyle, ile sprzedaliśmy przez cały ubiegły rok – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Po pierwszym kwartale 2018 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 17,66 TWh, z czego 9,82 TWh, czyli o 7 proc mniej niż w ubiegłym roku, pochodziło z węgla brunatnego. To efekt większego obciążenia remontowego w Elektrowni Bełchatów oraz w Elektrowni Turów.

Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 5,71 TWh, co oznacza wzrost o 102 proc. w stosunku do okresu bazowego. To efekt ujęcia w raportowanych wynikach przejętych elektrociepłowni (EC Kraków, EC Gdańsk, EC Gdynia, EC Wrocław, EC Czechnica), które łącznie wyprodukowały 1,41 TWh oraz Elektrowni Rybnik, która wyprodukowała 1,22 TWh.

O 57 proc. wzrósł również wolumen produkcji z gazu, który w I kwartale 2018 r. wyniósł 1,49 TWh. Na wynik ten wpłynęły również włączone do raportowania aktywa PGE Energia Ciepła (EC Toruń, EC Zielona Góra, EC Zawidawie), które łącznie wyprodukowały 0,53 TWh. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł po I kwartale 9,19 TWh, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do okresu bazowego.

Przejmując aktywa skupione obecnie w spółce PGE Energia Ciepła, Grupa PGE umocniła pozycję lidera na polskim rynku elektroenergetycznym i stała się największym dostawcą sieciowego ciepła z miejskich elektrociepłowni. Rok 2018 to dla PGE czas dalszego konsekwentnego rozwoju i realizowania założeń zaktualizowanej strategii biznesowej.

Rozwój ciepłownictwa jest jednym z najważniejszych filarów przyszłości Grupy PGE. Koncentrujemy się obecnie na integracji nabytych aktywów wytwórczych w ramach Grupy, tak by jak najszybciej osiągnąć efekt synergii. Jednocześnie szczegółowo przyglądamy się wszystkim aktywom ciepłowniczym i kompleksowo analizujemy ich potencjał do rozwoju. Doskonałym przykładem dywersyfikacji źródeł wytwórczych jest obecnie Rzeszów, gdzie jeszcze w tym roku uruchomimy Instalację Termicznego Przetwarzania Odpadów z odzyskiem Energii. Jesteśmy przekonani, że realizacja tej instalacji, w obliczu zmieniających się przepisów dotyczących odpadów, to przyszłość tego sektora – mówi Henryk Baranowski.

Kolejne projekty, które czekają na realizację, to przede wszystkim budowa nowej Elektrociepłowni Czechnica, gwarantująca utrzymanie dostaw ciepła dla naszych obecnych i nowych klientów w aglomeracji wrocławskiej. Realizację nowych projektów, już na mniejszą skalę, planujemy również w Bydgoszczy i Kielcach. Kontynuujemy także realizację koncepcji uciepłownienia Elektrowni Rybnik oraz realizujemy szereg kolejnych inwestycji ograniczających nasz wpływ na środowisko – dodaje Henryk Baranowski.

Grupa PGE kontynuuje realizację kluczowych projektów rozwojowych. Nakłady na inwestycje w I kwartale 2018 r. wyniosły 0,9 mld zł. Zaawansowanie prac przy budowie dwóch bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW przekroczyło 90 proc. Realizowane są kolejne etapy i kamienie milowe projektu. Trwa rozruch zimny urządzeń bloku nr 5, natomiast w obszarze urządzeń głównych bloku nr 6 kontynuowane są m. in. prace instalacyjne na kotle.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MW w Elektrowni Turów. Po okresie zimowym wznowiono wznoszenie płaszcza chłodni kominowej, trwa również montaż urządzeń głównych oraz układów pomocniczych (instalacji odsiarczania spalin i układu nawęglania). Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy przekroczyło 55 proc.

PGE rozwija także współpracę ze start-upami i inwestuje w innowacyjne projekty. W ramach Grupy inwestycjami kapitałowymi w start-upy zajmuje się spółka PGE Ventures, która podpisała już pierwsze umowy inwestycyjne, a kolejne właśnie finalizuje. Inkubacją i akceleracją projektów na najwcześniejszym etapie rozwoju, a także projektami pozwalającymi uruchamiać nowe kierunki biznesu, zajmuje się PGE Nowa Energia. Spółka ta, wspólnie z PGE Obrót, rozwija obecnie pilotażowy projekt „Włącz się na przyszłość”, który umożliwia darmowe testowanie nowych technologii we własnym domu, w tym m.in. bieżące śledzenie poziomu zużycia energii elektrycznej.

Grupa PGE pozyskała także 27,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego. Granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju otrzyma w sumie 6 projektów rozwijanych na rzecz spółek z Grupy PGE. Jeden z nich polega na budowie robota do inspekcji kotłów energetycznych, w których elektrownie spalają zmielony węgiel.

Innowacyjność jest jednym z filarów strategii biznesowej Grupy PGE. Na obszar badań, rozwoju i innowacji do 2020 roku Grupa przeznaczy łącznie ok. 400 mln zł, z czego połowa to środki własne, a połowa to środki pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. 50 mln zł rocznie, które Grupa zamierza zainwestować ze środków własnych, zostanie przeznaczone na rozwój nowych technologii, produktów i linii biznesowych.

Zostaw komentarz