wpisz aby wyszukać

Językowy Dress Code, czyli jak język korporacyjny może wpłynąć na efektywność pracy

Podziel się

Ponad 1,75 mld osób posługuje się przynajmniej w podstawowym stopniu językiem angielskim, co czyni go pierwszym medium wymiany międzynarodowej we wszystkich branżach biznesowych. Chociaż wiele korporacji ma odgórnie zdefiniowane zasady odnośnie ubioru czy godzin i etyki pracy, standardy posługiwania się oficjalnym językiem w miejscu pracy, wciąż są często sprawą ad hoc, co może ujemnie wpływać na efektywność przedsiębiorstwa.

Pracownicy z pełną znajomością języka angielskiego są niezwykle cenni dla firm. Wartość pojedynczego pracownika szacuje się nawet na 128 000 dolarów, dzięki zwiększonym przychodom firmy, spowodowanym większą efektywnością pracownika [1]. Nie wszystkie firmy zdają sobie z tego sprawę i ignorują znaczenie znajomości angielskiego w komunikacji pracowników.

Brak jasnych zasad komunikacji językowej może prowadzić do sporów w międzynarodowych interakcjach, strat w sprzedaży i wielu innych poważnych problemów – komentuje Sylwia Rogalska, Country Manager w Education First, prowadzącym kursy języka biznesowego za granicą. – Jak wynika z naszego raportu EF EPI-c [2], problem ten dotyczy przede wszystkim kadry kierowniczej, której średni poziom angielskiego wskazuje, że osoby te mogą mieć kłopoty z kierowaniem zespołem anglojęzycznym czy przejęciem przewodnictwa w złożonych spotkaniach w języku angielskim.

Korzyści związanych z kształceniem języka angielskiego wśród pracowników jest wiele, a do głównych z nich zaliczają się:

  • zakup i sprzedaż wśród większej różnorodności klientów, dostawców i partnerów biznesowych,
  • lepsza komunikacja między geograficznie rozproszonymi pracownikami,
  • wzrost płynności w transgranicznych fuzjach i przejęciach.

Według EF English Margin Report, 88% menedżerów i dyrektorów dużych międzynarodowych firm rozważałoby wybór droższego produktu lub usługi pochodzących od dostawców z wyższym poziomem znajomości języka angielskiego. Przeciętnie byliby gotowi zapłacić dodatkowe 16% kosztów za ich produkty i usługi.

Lepsza znajomość angielskiego gwarancją wzrostu konkurencyjności

Naukowcy Tsedal Neeley [3] i Robert Steven Kaplan w artykule Harvard Business Review [4], zauważyli, że nieunormowana wielojęzyczność powoduje nieefektywność nawet u najbardziej wyspecjalizowanych i utalentowanych pracowników. Jak wynika z raportu EF EPI-c, w kontekście korporacyjnych inicjatyw językowych często przeoczona zostaje duża przepaść językowa pomiędzy międzynarodową elitą menedżerów, która mówi płynnie w j. angielskim, a regionalnymi pracownikami, którzy posługują się swoimi lokalnymi językami.

4 wskazówki, o których warto pamiętać opracowując językowy dress code [5]:

Oferuj możliwości, takie jak rotacje pracowników i szkolenia językowe za granicą, co pomoże w szybkiej i przyjemnej nauce języka.

  1. Używaj słownych zachęt do poprawy umiejętności języka angielskiego, która może wpłynąć na losy ich dalszego zatrudnienia lub możliwości awansu.
  2. Organizuj przyjazne środowisko do rozwoju języka obcego, w którym wszyscy będą zmotywowani do nauki. Warto również wliczyć czas nauki języka do godzin pracy i nie wymagać od pracownika poświęcania na naukę czasu wolnego.
  3. Wybierz odpowiedniego trenera, który będzie w stanie zapewnić spersonalizowany program dla każdego z pracowników. Językowy program rozwoju powinien być dostosowany do każdego poziomu i stanowiska

 


[1] Dane pochodzą z raportu English Margin, opracowanego przez EF Education First w maju 2015 roku, powstałego na podstawie badania 510 dyrektorów lub menedżerów z międzynarodowych firm, z udziałem ponad 1000 pracowników. http://www.ef-italia.it/__~/media/centralefcom/corporate/2015/Resources/pdf/EnglishMargin.

[2] Trzecia edycja Raportu EF EPI-c, opracowanego przez EF Education First, ukazała się w listopadzie 2016 roku. Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez ponad 510 tys. pracowników z 2078 firm oraz rządów. Badanie objęło łącznie 40 krajów oraz 16 branż. http://www.ef.pl/epi/reports/epi-c/?_ga=2.177319397.1323757377.1506340967-773326361.1506340967.

[3] Profesor Harvard Business School specjalizujący się w badaniach zachowania organizacyjnego.

[4] Neeley, T., Kaplan, R., What’s your language strategy? – artykuł opublikowany w Harvard Business Review; https://hbr.org/2014/09/whatsyour-language-strategy.

[5] Neeley, T., Kaplan, R., What’s your language strategy? – artykuł opublikowany w Harvard Business Review; https://hbr.org/2014/09/whatsyour-language-strategy

Zostaw komentarz