wpisz aby wyszukać

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego pozytywnie o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok

Podziel się

Rada Nadzorcza PKO Banku Polskiego pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Banku, by z zysku wypracowanego w 2017 roku wypłacić 687,5 mln zł dywidendy, czyli 0,55 zł brutto na akcję. Propozycja jest spójna z polityką dywidendową banku oraz indywidualnym zaleceniem regulatora, a jednocześnie pozwala na dalszy dynamiczny rozwój PKO Banku Polskiego przy zachowaniu bardzo bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Ostateczną decyzję w sprawie podziały zysku za 2017 rok, podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 18 maja 2018 r.

Zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 24,8 proc. zysku za 2017 r., co daje 0,55 zł brutto na akcję. Propozycja ta jest zgodna z indywidualnym zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego, która potwierdziła, że PKO Bank Polski spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wysokości do 25 proc. zysku za ubiegły rok. Zgodnie z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dniem dywidendy (dniem nabycia praw do dywidendy) będzie 8 sierpnia, a dniem wypłaty dywidendy będzie 22 sierpnia 2018 r.

Zdolność do wypłaty dywidendy jest celem zapisanym w strategii PKO Banku Polskiego. Bank realizując swoją misję wspiera rozwój Polski i Polaków, a jednocześnie bardzo rygorystycznie trzyma się zasady ostrożnego zarządzania. Pozwala to na utrzymanie wszystkich wymogów regulacyjnych na bezpiecznym poziomie, a jedocześnie na intensywny wzrost skali działania organizacji i umacnianie pozycji w kluczowych segmentach rynku finansowego. Tworzy w ten sposób wartość dodaną dla akcjonariuszy, a którymi chce się regularnie dzielić wypracowywanym zyskiem.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała najwyższy zysk netto w sektorze bankowym, który wyniósł 3,1 mld zł i był o 8 proc. wyższy niż przed rokiem. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego wzrosła w 2017 roku o ponad 11 mld zł do blisko 300 mld zł, co oznacza, że dystans do kolejnego pod względem wielkości banku w Polsce istotnie przekracza 100 mld zł.

Zostaw komentarz