wpisz aby wyszukać

Rynek pracy szansą i wyzwaniem dla sektora usług biznesowych

Podziel się

Rynek pracy jest motorem rozwoju sektora BPO/SSC. Roczny wzrost zatrudnienia w branży nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce szacuje się na blisko 20 000 miejsc pracy. Pozyskanie tak dużych zasobów kadrowych nie jest jednak proste. Mimo, że sektor BPO/SSC uznawany jest przez specjalistów za atrakcyjne miejsce pracy, nadal cierpi na niedobór talentów. Z czego to wynika?

Polska wyrasta na europejskiego lidera sektora usług dla biznesu. W kraju działa ponad 850 nowoczesnych centrów BSS – wynika z danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Aby je zasilić, branża zatrudnia rocznie 18-20 tysięcy nowych pracowników. Z badania Plany Pracodawców, przeprowadzanego przez Randstad wśród 1000 firm w naszym kraju wynika, iż sektor SSC/BPO ma najbardziej ambitne plany zatrudnieniowe w 2017 roku. – podkreśla Michał Tarnowski, Regional Manager Randstad Professionals.

Różnorodność procesów, jakie są obsługiwane przez sektor BPO/SSC sprawia, że pracę mogą w nim znaleźć zarówno absolwenci kierunków filologicznych, finansowych, bankowych, zarządzania, jak również IT, prawnych czy humanistycznych – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio – Kariera w sektorze BPO/SSC to szansa na pracę w międzynarodowym otoczeniu i doskonały start na zawodowej ścieżce. Możliwość awansowania w pionie i poziomie stwarza perspektywy rozwoju zarówno zawodowego, jak i finansowego. Górna granica zarobków w branży BPO/SSC w zasadzie nie istnieje. Jak podkreślają specjaliści w zakresie rynku pracy, sektor SSC/BPO oferuje również znacznie bogatszą paletę dodatków pozapłacowych niż przedsiębiorcy z pozostałych gałęzi polskiej gospodarki. W tym wymiarze nowoczesne centra usług biznesowych są bardzo atrakcyjnymi miejscami pracy. Benefity dostępne dla pracowników firm z branży SSC/BPO są jednym z istotnych elementów, składających się na budowanie atrakcyjnej oferty dla potencjalnych kandydatów. – wyjaśnia Izabela Kazimierska, Key Account Manager SSC/BPO w Randstad Professionals.

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu już teraz oferuje wiele kandydatom, a jednak nadal boryka się z trudnościami rekrutacyjnymi. Dlaczego branża zaczyna odczuwać niedobór talentów, który może mieć znaczny wpływ na funkcjonowanie biznesu? Zgodnie z wynikami Randstad Award, badania wizerunku pracodawców w naszym kraju, sektor SSC/BPO jest bardzo atrakcyjnym miejscem pracy – jednak jest to wiedza dostępna w głównej mierze dla osób, które sektor znają. Wyzwaniem dla branży SSC/BPO jest dotarcie z komunikatem o swojej ofercie dla kandydatów do osób niezwiązanych z tym środowiskiem, które nie mają świadomości, co mogłyby zyskać aplikując do firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych. – podsumowuje Michał Tarnowski.

W myśl hasła konferencji: „We know how” eksperci Randstad w trakcie The BSS Forum w Lublinie podzielą się swoją wiedzą w zakresie działań rekrutacyjnych w branży. Wezmą również udział w panelu dyskusyjnym poświęconym perspektywom branży. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także gala Outsourcing Stars 2016, na której po raz czwarty fundacja Pro Progressio przyzna nagrody najprężniej rozwijającym się firmom z sektora oraz instytucjom, które z sektorem są związane.

Zostaw komentarz