wpisz aby wyszukać

Strefa euro oferuje pewne szanse taktyczne – miesięczna prognoza dotycząca rynku papierów dłużnych

Podziel się

W prezentowanej w tym miesiącu prognozie dotyczącej rynku papierów dłużnych Andrea Iannelli, Dyrektor ds. Inwestycji w Fidelity International, mówi o przyczynach, dla których jego zdaniem mimo że „kotwice” dla rentowności utrzymujące się globalnie na niskim poziomie pozostają nietknięte – starzenie demograficzne oraz nawis długu redukują potencjalny wzrost – pod względem taktycznym, zespół nadal widzi pewne ryzyko wyższych stop rentowności, szczególnie w strefie euro.

Poniższe fragmenty pochodzą z Miesięcznej prognozy Fidelity International dotyczącej rynku papierów dłużnych i obejmują średnioterminowe opinie zespołu ds. rynku papierów dłużnych. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać pełną treść raportu, prosimy o kontakt.

„Zgodnie z oczekiwaniami rynku Europejski Bank Centralny (ECB) ogłosił w czerwcu, że pod koniec roku planuje zakończyć program luzowania ilościowego, obniżając jednocześnie skalę skupu obligacji o połowę względem kwoty 15 mld euro z września”.

„Największe zainteresowanie budzi obecnie to, kiedy ECB zacznie podnosić stopy procentowe. Osłabione perspektywy ekonomiczne oraz wyraźne wytyczne ze strony ECB sprawiły, że – zgodnie z naszymi oczekiwaniami – rynki porzuciły chwilowo nadzieje na wzrost stóp procentowych. Najbliższym realnym terminem wydaje się być teraz grudzień 2019.”

„W przypadku niemieckich obligacji rządowych trudno o konstruktywność ze względu na niskie stopy rentowności w odniesieniu do podstawowych mierników wyceny, takich jak oczekiwania względem nominalnego PKB. W związku z tym spodziewamy się ryzyka dotyczącego wzrostu rentowności i zalecamy przyjęcie krótkiej zapadalności (duration), choć stroma krzywa rentowności oraz utrzymujące się ryzyko polityczne we Włoszech powinny ograniczać zakres wszelkich wyprzedaży niemieckich obligacji rządowych”.

„W ramach posunięcia taktycznego skorzystaliśmy z osłabienia będącego wynikiem ekspozycji dłużnej w odniesieniu do włoskiego długu publicznego w drugim kwartale, utrzymując jednocześnie przeważenie na Hiszpanii. Wierzymy, że siły rynkowe będą nadal pełnić we Włoszech funkcję automatycznych stabilizatorów poprzez ograniczanie entuzjazmu koalicji rządzącej dla prowadzenia działań skrajnych. Podczas gdy rynki nie dość poważnie traktują ryzyko przedterminowych wyborów we Włoszech, pogorszenie się sytuacji fiskalnej ma w dużej mierze wpływ na cenę obligacji BTP”.

„Mimo że ogólna sytuacja w Europie jest raczej pozytywna, mamy świadomość ryzyka zbliżającego się osłabienia”.

„Choć dźwignia finansowa w środowisku kredytowym opierającym się na ratingu inwestycyjnym uległa złagodzeniu, a wskaźniki pokrycia odsetek są wysokie, na mierniki te duży wpływ ma dynamika wzrostu, dlatego prawdopodobnie ulegną one pogorszeniu w drugiej połowie 2018 roku. Szeroko obserwowany w ostatnim czasie wzrost w zakresie fuzji w regionie europejskim to znak pojawiających się „zwierzęcych instynktów”, czyli nieprzewidywalnych i nieracjonalnych zachowań. Być może w końcu wchodzimy w późną fazę cyklu koniunkturalnego w odniesieniu do środowiska kredytowego”.

„Ogólnie rzecz biorąc, Europa pozostaje naszym preferowanym regionem kredytowym, mimo że argumenty przemawiające za tą opinią stale się zmieniają ze względu na pogarszające się analizy fundamentalne firm i polepszające się wyceny”.

Zostaw komentarz