wpisz aby wyszukać

Upadłość konsumencka – w jakich przypadkach ją ogłosić?

Podziel się

Każda firma wraz z rozwojem musi się liczyć z rosnącymi kosztami oraz sumą zobowiązań wobec różnych podmiotów. Chcąc się rozwijać, bardzo często firmy posiłkują się kredytami. W momencie utraty płynności finansowej, na przykład w skutek utraty klientów lub nieotrzymania zapłaty za realizację pracy, liczba wszystkich długów może rosnąć lawinowo. Prawo upadłościowe niekiedy wyznacza jedyne możliwe rozwiązania takich sytuacji. W jakich przypadkach można ogłosić upadłość konsumencką?

Prawo upadłościowe – co obejmuje i w jaki sposób przebiega cały proces?

Prawo upadłościowe w Gliwicach obejmuje różne zagadnienia, w tym upadłość, upadłość konsumencką czy upadłość przedsiębiorcy. Podmiot musi osobiście złożyć wniosek, który rozpocznie całą procedurę. Może dokonać tego także wierzyciel danego podmiotu. Procedura ta dotyczy przede wszystkim podmiotów, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych i zostały uznane za niewypłacalne. Celem prawa upadłościowego jest wyznaczenie syndyka, który będzie nadzorować spłacanie wierzytelności poszczególnym osobom lub podmiotom. Na jego barkach spoczywa kontrola, czy proces przebiega prawidłowo. Efektem tego jest zatrzymanie procedury egzekucji komorniczej. Upadłość konsumencka z kolei pozwala pozbyć się starych zobowiązań wobec wierzycieli. Celem jest zawarcie układu z wierzycielami, który ma doprowadzić do ich zaspokojenia.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jacek Pietrzela – zaufany podmiot wspierający przedsiębiorców

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Jacek Pietrzela zajmuje się sprawami dotyczącymi upadłości przedsiębiorców. Sąd upadłościowy wyznacza syndyka, który to sprawuje pieczę nad majątkiem przedsiębiorcy, który popadł w tarapaty finansowe. Do jego zadań należy upłynnienie majątku, a uzyskane w ten sposób środki mają zaspokoić wierzycieli. Restrukturyzacja jest alternatywą, gdy w grę nie wchodzi ogłoszenie upadłości. Może to być następstwo braku zgody ze strony sądu.

Zostaw komentarz