wpisz aby wyszukać

Gotowi na RODO – kampania informacyjna dla NGO

Podziel się

Dokładnie za miesiąc zacznie być stosowane unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Dla wielu podmiotów to wciąż̇ temat mało znany, który spędza im sen z powiek. Dlatego właśnie Narodowy Instytut Wolności (NIW) we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) uruchamiają̨ kampanię informacyjną, która wyjaśnia na czym polegają̨ zachodzące zmiany i uczy jak stosować nowe przepisy.

Dwie instytucje: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych rozpoczęły kampanię informacyjną „Gotowi na RODO”, która jest skierowana specjalnie do organizacji pozarządowych. Celem działań informacyjnych jest przygotowanie ich do właściwego stosowania przepisów RODO, które od 25 maja 2018 r. będą̨ obowiązywały wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe. Specyfika działalności instytucji III sektora powoduje zaś, że jest to dla nich szczególne wyzwanie.

– Organizacje pozarządowe przetwarzają̨ ogromne ilości danych osobowych, w wielu przypadkach są to dane wrażliwe – mówi Klaudia Strzelecka, wiceprezes Stowarzyszenia Projekt Poznań. – Jednocześnie niewiele organizacji pozarządowych stać na kosztowne szkolenia czy usługi ekspertów, którzy pomogą̨ dostosować działalność do nowych przepisów.

W odpowiedzi na te potrzeby NIW oraz GIODO przygotowali kampanię „Gotowi na RODO”, dzięki której organizacje pozarządowe będą mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat rozporządzenia o ochronie danych i przygotować się do jego wdrożenia w swojej działalności. Pomocne w tym będą:

  • otwarte bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych organizowane w całym kraju,
  • bezpłatny podręcznik dostępny on-line,
  • ogólnodostępna platforma informacyjna www.rodo.niw.gov.pl.

W pierwszej połowie maja 2018 r. organizatorzy opublikują̨ też zestaw odpowiedzi ekspertów na pytania, które organizacje pozarządowe zgłosiły drogą elektroniczną i w czasie pierwszych szkoleń. Wszystkie działania w ramach kampanii będą̨ bezpłatne i dostępne dla każdego. 
Jak tłumaczą organizatorzy, pomysł na działania edukacyjne w tym zakresie był naturalną odpowiedzią̨ na potrzeby III sektora. – Nasz Instytut został powołany dla organizacji pozarządowych i służba tym podmiotom to nasz podstawowy obowiązek – mówi Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor NIW-CRSO. – Od kilku miesięcy odbieraliśmy sygnały, że RODO może być dużym problemem dla wielu fundacji czy stowarzyszeń. Nie mogliśmy ignorować tych głosów, wiec uruchomiliśmy kampanię, do współtworzenia której zaprosiliśmy ekspertów GIODO, żeby zapewnić jej najwyższy merytoryczny poziom. 
Pond dwudziestoletnie doświadczenie, jakie pracownicy Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych mają zarówno w rozpatrywaniu skarg obywateli, jak i w postępowaniach kontrolnych dotyczących tych, którzy przetwarzają dane osobowe, a także wiedza, zdobyta dzięki współpracy z organami ochrony danych z innych państw, z krajowymi organizacjami społecznymi 
 i branżowymi oraz wieloma innymi podmiotami to m. in. gwarancje najwyższego poziomu merytorycznego całego projektu.

– RODO, które zaczniemy stosować od 25 maja 2018 r., oznacza dużą zmianę̨ w podejściu do ochrony danych osobowych. Choć nie zmienia w sposób istotny zasad ich przetwarzania, to dla wielu administratorów, którym przyznaje większą samodzielność, ale i odpowiedzialność za prowadzone działania, stanowi poważne wyzwanie. Dlatego od chwili oficjalnej prezentacji zmian, jakie Unia Europejska postanowiła wprowadzić w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, co miało miejsce w styczniu 2012 r., GIODO prowadzi liczne działania uświadamiające dotyczące nowych przepisów i ich istoty. Mając na względzie to, jak ważne jest zapewnienie właściwej ochrony danych przez organizacje pozarządowe, obecnie do tej grupy kierujemy specjalną kampanię edukacyjną organizowaną we współpracy z NIW – mówi dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). – Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wiele zawartych w RODO rozwiązań budzić będzie liczne wątpliwości, nie tylko w podmiotach III sektora, także po 25 maja 2018 r. i administratorzy danych będą potrzebowali wyjaśnień i wskazówek także po tym terminie – dodaje.

 

Organizatorzy deklarują, że właśnie z tego powodu kampania informacyjna „Gotowi na RODO” nie zakończy się 25 maja, ale będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach 2018 roku.

Zostaw komentarz