wpisz aby wyszukać

Jak zadbać o 50-cio latka w firmie?

Podziel się

Zmienia się podejście firm do pracowników 50+. Nie tylko więcej firm zatrudnia osoby w tym wieku, ale rośnie również odsetek pracodawców poszukujących takich kandydatów. Jednym z czynników wpływających na skuteczność ich rekrutacji i pozostanie w firmie są odpowiednio dobrane benefity pozapłacowe. Wśród najbardziej pożądanych świadczeń jest dostęp do prywatnej opieki medycznej, w postaci np. grupowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Niskie bezrobocie i umacniająca się pozycja pracownika sprawiły, że coraz więcej polskich pracodawców decyduje się na zatrudnianie osób, które skończyły 50. rok życia. Tendencję tę potwierdzają analizy Hays Poland.

Generacja pracowników powyżej 50 roku życia stanowi coraz liczniejszą grupę zawodową w Polsce. Od kilku lat obserwujemy rosnący wskaźnik zatrudnienia osób w tym przedziale wiekowym. Jest to wynikiem zarówno niedoboru kompetencyjnego, w związku z czym pracodawcom w Polsce coraz trudnej jest pozyskać odpowiednich pracowników, jak również większej świadomości firm względem korzyści, jakie niesie za sobą tworzenie zróżnicowanych wiekowo zespołów. Umiejętności, kompetencje i doświadczenie osób starszych i młodszych uzupełniają się na wielu polach – mówi Agnieszka Czarnecka, HR Consultancy Manager w Hays Poland.

Ubezpieczenie zdrowotne ważnym benefitem

Pozyskanie pracownika to tylko połowa sukcesu. Równie istotne jest zapewnienie mu satysfakcjonujących warunków pracy, które pozwolą rozwinąć jego potencjał oraz zapobiegną ewentualnemu przejściu do konkurencji.

Jeśli chodzi o świadczenia dodatkowe, to dojrzali pracownicy dość spójnie wskazują te najważniejsze z ich perspektywy. Na pierwszym miejscu pojawia się praca elastyczna, rozumiana najczęściej jako praca w niepełnym wymiarze etatu. Kolejne miejsca zajmuje prywatna opieka medyczna, samochód służbowy (dla części stanowisk) oraz dodatkowe dni urlopowe, program emerytalny i ubezpieczenie na życie – dodaje Agnieszka Czarnecka z Hays Poland.

– Pracownicy Transcom, którzy ukończyli 50. rok życia, chętnie korzystają z gwarantowanych przez nas pakietów prywatnej opieki medycznej. Dużą popularnością wśród tej części naszej kadry cieszą się także inne benefity pozapłacowe, takie jak system kafeteryjny MyBenefit, umożliwiający zakupy w sieci sklepów w korzystnych cenach. Świadczenia dodatkowe są dla tej grupy pracowników czynnikiem motywującym. Traktują je jako wartość dodaną, której wielu pracodawców po prostu nie oferuje – mówi Grzegorz Baran, Contact Center Manager, Transcom.

Obecność prywatnej opieki medycznej wśród najbardziej pożądanych korzyści pozapłacowych nie powinna być zaskoczeniem, zwłaszcza jeżeli pod uwagę weźmiemy średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty czy badanie w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Benefit ten nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób powyżej 50. roku życia. Z jednej strony częściej potrzebują pomocy medycznej w porównaniu z osobami młodszymi, ale co ważniejsze, powinny regularnie się badać.

Profilaktyczne badania powinno się wykonywać niezależnie czy się ma 20, 40, 50 czy więcej lat. Jednak po przekroczeniu pewnego wieku organizm wymaga większej uwagi i monitorowania stanu zdrowia. Systematyczne badania pozwalają szybciej reagować w przypadku pojawienia się problemów. Dlatego warto regularnie wykonywać EKG, sprawdzać poziom cukru, cholesterolu, a także badać wzrok i słuch – mówi Małgorzata Jackiewicz, Dyrektor Sprzedaży Ubezpieczeń Zdrowotnych w SALTUS Ubezpieczenia.

Na co zwracać uwagę wybierając ubezpieczenie grupowe

Polisy zdrowotne oferowane przez poszczególnych ubezpieczycieli dostępne są z reguły w kilku wariantach. Zazwyczaj różnią się one między sobą zakresem dostępnych specjalności lekarskich oraz badań diagnostycznych czy zabiegów. Ich lista rośnie wraz ze wzrostem wartości pakietu. Innym sposobem jest wprowadzenie rozgraniczenia ilościowego. W tym przypadku, niezależnie od wysokości wykupionego wariantu, otrzymuje się dostęp do tego samego rodzaju świadczeń. Różnice widoczne są za to w liczbie wizyt i badań, z których można skorzystać w ciągu roku.

Równie ważnym elementem oferty jest lista placówek, w których ubezpieczeni mogą otrzymać pomoc. Ubezpieczyciele stawiają nie tylko na współpracę z ogólnopolskimi lub regionalnymi sieciami przychodni, ale współdziałają również z samodzielnymi jednostkami.

Już jakiś czas temu zauważyliśmy, że pracodawcy nie tylko sprawdzają liczbę i lokalizację placówek położonych w sąsiedztwie firmy czy w pobliżu miejsca zamieszkania pracowników, ale równie wnikliwie analizują opinie o nich. Firmy niezmiennie na pierwszym miejscu stawiają jakość usług oraz zakres ochrony. W związku z czym marka lub wielkość dostawcy świadczeń może mieć drugorzędne znaczenie. Najważniejsza jest możliwość skorzystania z opieki w placówce o odpowiedniej renomie – wskazuje Małgorzata Jackiewicz z SALTUS Ubezpieczenia.

Dodatkowym elementem, który może przekonać pracodawców do zakupu grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, są różne formy opłacania składki. Na przykład, istnieje możliwość współpłacenia przez pracowników. Może to mieć nie tylko wpływ na samą decyzję zakupu polisy, ale również na wybór wariantu bardziej zaawansowanej ochrony.

Zostaw komentarz