wpisz aby wyszukać

SGGW otrzyma ponad 66,6 mln zł z UE na rozwój zaplecza naukowo-badawczego

Podziel się
Wkrótce do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego trafi wsparcie unijne na utworzenie Centrum Medycyny Regeneracyjnej i zakup nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej, która umożliwi rozwój innowacyjnych badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych oraz zaawansowanej medycyny regeneracyjnej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 66,6 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Adam Struzik i JM Rektor SGGW w Warszawie Wiesław Bielawski.

Inwestycja polega na utworzeniu nowych laboratoriów oraz adaptacji istniejących pomieszczeń dla celów Centrum Medycyny Regeneracyjnej (CMR), a tym samym utworzeniu zintegrowanego zespołu laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań na zwierzętach. W CMR realizowane będą nowoczesne projekty na pograniczu medycyny i weterynarii, zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą „jeden świat  jedno zdrowie”, w zakresie fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania z zakresu wysoko wyspecjalizowanej medycyny regeneracyjnej.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką dzięki zakupieniu nowoczesnej i unikatowej w skali kraju i świata aparaturze zyskają ogromny potencjał, aby włączyć się w jeszcze większym stopniu niż dotychczas w realizacje projektów badawczych i badawczo rozwojowych w zakresie stosowania nowych technik badawczych, leczenia czy diagnozowania dla lekarzy medycyny i weterynarii oraz biologów biotechnologów. W nowych laboratoriach i pracowniach będą prowadzone badania eksperymentalne dotyczące terapii chorób i rozwoju nowych technik badawczych w zakresie szeroko pojętych nauk weterynaryjnych, biomedycznych i przyrodniczych. Będzie też możliwe prowadzenie ultranowoczesnych interdyscyplinarnych i innowacyjnych badań z pogranicza nanotechnologii, inżynierii tkankowej oraz transplantologii.

Centrum Medycyny Regeneracyjnej stworzy niezwykłe możliwości badań w obszarze nauk klinicznych, fizjologicznych i biologii molekularnej w oparciu o nowoczesne techniki badawcze, odpowiadające najwyższym światowym standardom. Planowane badania przyczynią się do przyspieszenia tempa rozwoju nauk weterynaryjnych, medycznych i biotechnologicznych w Polsce.

Tytuł projektu: Centrum Medycyny Regeneracyjnej

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Całkowita wartość projektu:  87 875 830,21 zł

Kwota dofinansowania: 66 616 932,11 zł

Działanie: 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

O RPO WM

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.

Zostaw komentarz