wpisz aby wyszukać

Województwo małopolskie nowym klientem PKO Banku Polskiego

Podziel się

PKO Bank Polski podpisał umowę na obsługę budżetu województwa małopolskiego i podległych jednostek organizacyjnych. Bank umocnił dzięki temu swoją pozycję niekwestionowanego lidera w zakresie usług dla jednostek samorządu terytorialnego – swoją obsługą obejmuje ponad połowę województw i miast wojewódzkich. Umowa została zawarta na 5 lat.

Samorządy zajmują szczególne miejsce wśród klientów banku. Widzimy ich duży potencjał i potrafimy sprostać szczególnym potrzebom, dlatego wśród naszych klientów jest już 9 z 16 województw oraz większość miast wojewódzkich. Oferujemy klientom usługi bankowe na bardzo atrakcyjnych warunkach, nie obciążając ich budżetów, a nasi wyspecjalizowani doradcy są dla przedstawicieli samorządów prawdziwymi partnerami. Kompleksowa oferta i wysoka jakość obsługi dają gwarancję owocnej współpracy – podkreśla Mariusz Noch, dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski rozpocznie kompleksową obsługę budżetu województwa małopolskiego od 1 lipca 2018 r. Poza prowadzeniem rachunków oraz realizacją operacji bankowych we wszystkich systemach i trybach, usługi będą obejmowały m.in. kompleksową obsługę kart, czy też, pozwalające na sprawne zarządzanie przepływami finansowymi w jednostkach samorządowych, prowadzenie rachunku skonsolidowanego. Dodatkowo jest to również udzielenie kredytów w rachunku bieżącym Województwa. Umowę na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej województwa małopolskiego w latach 2018-2023 podpisali Jacek Krupa – Marszałek Województwa, Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa, Marta Tylek – Skarbnik Województwa, a ze strony banku Mariusz Noch – Dyrektor Departamentu Klienta Sektora Publicznego i Anna Węgrzanowska – Dyrektor Biura Klienta Sektora Publicznego.

PKO liderem rynku w obsłudze samorządów

Wśród największych klientów PKO Banku Polskiego z sektora JST są obecnie województwa: mazowieckie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubelskie, podkarpackie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, aod 1 lipca również małopolskie. Klientami banku jest też aż dziewięć miast wojewódzkich: Kraków, Katowice, Wrocław, Szczecin, Olsztyn, Poznań, Rzeszów, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, co jest najlepszym wynikiem na rynku. Dodatkowo obsługą PKO objęta jest również Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, w tym wszystkie główne miasta województwa śląskiego. Aktualny udział PKO Banku Polskiego w finansowaniu samorządów kredytami wyniósł 19 proc.

PKO Bank Polski pomaga samorządom znaleźć najlepsze i najbardziej optymalne rozwiązania związane z finansowaniem zaplanowanych inwestycji. Oprócz kompleksowej obsługi budżetów jednostek samorządowych bank udostępnia m.in. możliwość instalacji opłatomatów, działających już w sześciu miastach. Bank rozszerzył również swoją ofertę w ramach usługi „PKO masowe wypłaty” o możliwość realizacji zleceń płatniczych z wykorzystaniem własnej sieci bankomatów. To duże ułatwienie, umożliwiające wypłaty np. świadczeń z programu 500+ w ponad 3 tys. urządzeń PKO. Klient może dokonać zlecenia wypłaty bez konieczności pojawienia się w oddziale, bez karty, a bankomaty zapewniają nieprzerwaną dostępność do gotówki 24 godziny na dobę. Ścisła współpraca z samorządami pozwala na realizację przedsięwzięć służących społeczności lokalnej.

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. W I kw. 2018 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 757 mln zł a wartość aktywów sięgnęła ponad 295 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów (17,9 proc.), kredytów (17,7 proc.), w rynku leasingowym (12,0 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2 proc.). Posiadając ponad 8,4 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 21 proc. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która ma już 2,1  mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja strategii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.

Zostaw komentarz